• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

PÆDAGOGIK

Det er i relationen til andre, at de unge udvikler både deres egenskaber, værdier og meninger.
Det er i relationen og i dialog med andre, at vores unge lære noget om sig selv, som de kan tage til efterretning eller arbejde på at ændre.

Relationspædagogik tager afsæt i en forståelse af, at det er via den gode relation, at vi kender de unges udvikling og behov, og det er via den gode relation, at vi får adgang til at arbejde med de unge og deres aktuelle behov.

Relations pædagogik omhandler ”det” der sker i mødet mellem mennesker – med fokus på mødet og samspillet mellem den professionelle voksne – pædagogen og den unge.

Det er i samspillet med andre mennesker, at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid.
Det er i relationerne, at vi giver og modtager anerkendelse. Derfor er relationer også central i forhold til den enkeltes læring.

Relations pædagogik er ressourceorienteret, og tager udgangspunkt i det, der er, og ikke i mangler og fejlfinding. Det handler om at fokusere på det, der fungerer godt, og det der giver mulighed for udvikling og trivsel. Relations pædagogik er inkluderende og ikke ekskluderende.

Relations og ressourcefokuseret pædagogik på Vitus har følgende omdrejningspunkter:

  • Ressource orienteret – ikke at finde fejl, men styrke og arbejde med potentialet
  • Anerkendelse – vis anerkendelse og ros den unge for det de kan
  • Accept og respekt – medindflydelse og medbestemmelse på eget liv
  • Opmærksomhed og kontakt – nærværende voksne
  • Omsorg og læring – gennem tæt kontakt med troværdige voksne der støtter den unge i at udvikle sig

Disse begreber omfavner den pædagogiske kerneydelse på Vitus.
Kvaliteten af relationerne er afgørende for, hvorledes den unge oplever sig selv.

På Vitus arbejder vi et miljø, der bærer præg af forudsigelighed, tydelige rammer og grænser.
Vi arbejder ud fra kognitiv terapi og udvikler måltrapper for den enkelte unge.
Generelt er kernen i det pædagogiske relations arbejde, hvor vi møder den unge anerkendende og med rummelighed. Via dialog og samtale får den unge mulighed for at tilegne sig nye mestringsstrategier, og få brudt med uhensigtsmæssige og begrænsede mønstre i forholdet til andre mennesker og dem selv.

En anden bærende faktor er omsorgsdelen i det daglige arbejde med de unge, som er et vigtigt element til at opnå den nødvendige tillid og tryghed for personlig udvikling.
Det er Vitus holdning, at der i alle mennesker er en indre drivkraft til at udvikle sig. For nogen en meget vanskelig proces, hvor det er nødvendigt med en pædagogisk indsats. I praksis betyder det, at den unge i løbet af sin behandling/ophold på Vitus løbende bliver stillet overfor nye udfordringer. Det er vigtigt, at det sker på et tidspunkt, hvor nye opgaver kan magtes, så oplevelsen af selvværd øges.

De unge som flytter ind på Vitus, vil opleve voksne, der lytter til dem og som tilbyder støtte og vejledning i de situationer, hvor der er behov for det. De vil mærke, at de voksne som arbejder på Vitus er autentiske og nærværende, men også i stand til at sætte grænser når det er nødvendigt.

Vores fokuspunkter er blandt andet, at den unge får opbygget nogle gode, solide redskaber både i forhold til at håndtere og forstå sig selv også i sociale kontekster. At den unge får opbygget et solidt fundament og en tro på sig selv.

Vitus • Torpeskovvej 3 og 6 • 4690 Haslev • Tel.: 26891448 - 5069 9046 - 4940 4642 • info@vitus.nu⇧ Til toppen
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!