• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Du har rettet henvendelse til Opholdsstedet Vitus ApS.
I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere dit ophold på Opholdsstedet Vitus.
Den dataansvarlige er: Brian Druedahl, Torpeskovvej 6, 4690 Haslev, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Formålet med behandlingen er at kunne administrere dit ophold på institutionen og leve op til de krav institutionen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.
Opholdsstedet Vitus har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.
Opholdsstedet Vitus videregiver ingen oplysninger om dig til andre, som ligger udover samtykkeerklæringen, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.
Personoplysninger om dig vil blive slettet efter max. 5 år efter eventuel udskrivning eller inden 6 måneder, såfremt henvendelsen ikke ender ud med en indskrivning.
I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.
Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt a eller artikel 9, stk. 2 pkt. a, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.
Hvis du ikke ønsker, at Opholdsstedet Vitus behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrere dit ophold på Opholdsstedet Vitus og leve op til de forpligtelser som vi er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på Opholdsstedet Vitus må bringes til ophør.
Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Opholdsstedet Vitus behandling af dine personoplysninger ukorrekte.

INTERN FORTEGNELSE over behandlingsaktiviteter af personoplysninger om HR PERSONALE for Opholdsstedet Vitus udarbejdet i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 30 

 

Institutionens dataansvarlige:

Artikel 30 stk. 1, punkt a

Opholdsstedet Vitus
Cvr.nr.:  37824240
Torpeskovvej 6
4690 Haslev
Tlf.: 5069 9046 - 4940 4642
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kontaktperson vedr. personoplysninger:
Daglig leder Brian Druedahl
Socialrådgiver/stud.jur: Jette Rysø

Formål med behandlingen:

Artikel 30 stk. 1, punkt b

PersonaleadministrationFor yderligere oplysninger om behandling af personoplysninger, henvises til fortegnelsesregnearket med en mere detaljeret gennemgang af formålet med behandlingen af personoplysninger.

Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysninger: 

Artikel 30 stk. 1, punkt b

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

F.eks.:
a) Ansøgere til stillinger
b) Ansatte
c) Tidligere ansatte
d) Medlemmer af ledelsesorganer herunder f.eks. direktion og bestyrelsesmedlemmer

Der behandles følgende kategorier af oplysninger om de registrerede personer:
a) Identifikationsoplysninger
b) Oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet til brug for administration
c) Strafbare forhold, herunder oplysninger om straffeattester og børneattester

For yderligere oplysninger om behandling af personoplysninger, henvises til fortegnelsesregnearket med en mere detaljeret gennemgang af formålet med behandlingen af personoplysninger.

Kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, herunder modtagere i tredjelande eller internationale organisationer: 

Artikel 30 stk. 1, punkt d

Personoplysninger videregives i henhold til lovgivningen til:

a) Offentlige myndigheder som SKAT, ATP, Arbejdsskade styrelsen, Arbejdstilsynet m.fl.
b) Pensionsselskaber
c) Banker
d) Forsikringsselskaber

Endvidere videregives pligtmæssigt personoplysninger til offentlige myndigheder. 

For yderligere oplysninger om behandling af personoplysninger, henvises til fortegnelsesregnearket med en mere detaljeret gennemgang af formålet med behandlingen af personoplysninger.

De forventede tidsfrister for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger:

Artikel 30 stk. 1, punkt f

Som udgangspunkt slettes personoplysningerne efter gældende forældelsesregler.Personoplysninger om tidligere ansatte slettes dog 5 år efter afslutningen af den måned, hvor den pågældende fratrådte.Personoplysninger om stillingsansøgere, der ikke har opnået ansættelse slettes senest efter 6 måneder.Der henvises til fortegnelsesregnearket om sletning af personoplysninger.

Generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på institutionen

Artikel 30 stk. 1 punkt. g  

jfr. artikel 32 stk. 1

Der henvises til:Databeskyttelsespolitik.Erklæring bestyrelsesmedlemmer.Liste over gældende databehandleraftalerRetningslinjer og beredskabsplan anmeldelse af brud til Datatilsynet og de registrerede.

Vitus • Torpeskovvej 3 og 6 • 4690 Haslev • Tel.: 26891448 - 5069 9046 - 4940 4642 • info@vitus.nu⇧ Til toppen
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!